Načítání obsahu...


Název projektu:

MS technik - Investice do Galvanovny, Lisovny a Svařovny v letech 2016 a 2017

Registrační číslo projektu

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006414

Předmět a cíl

S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
společnost MS technik spol, s.r.o. v roce 2016 a 2017 pořídí celkem čtyři nové technologie.
Název projektu:

MS Technik - Vzdělávání ve firmě MS technik

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004188

Předmět a cíl

Předmětem projektu je systematické vzdělávání zaměstnanců firmy MS technik spol. s.r.o.

Maximální výše dotace:

1.349.470,20 CZK