Načítání obsahu...
Lisovna
  • 0421b922f4a69169fb215c187b6abb7a580dcfb4ee2d2.jpg
  • 19572491bc8133e013557032b218bbed580dcfc1e931e.jpg
  • d1bad98c4d12c7821fa89277aa29096e5817661b1d59b.jpg
  • 43f05e1cb217592c2ccf81ef5002c4045818892aba04f.jpg
  • 7181185141053cfa2b6760a12ae1ebd35817664f66970.jpg

Lisovna plechů v Novém Jičíně disponuje moderním výrobním zařízením, které je schopno zpracovávat materiály o tloušťce od 0,6 mm do 5,0 mm včetně. Nejpoužívanější technologií je metoda postupného lisování za studena, kde nabízíme plošné tváření plechů pro široký sortiment jakostí vstupních materiálů. Specializujeme se na zpracování plechů z běžných jakostí oceli, dále z nerezové oceli feritické i austenitické a v menší míře zpracováváme i plechy z neželezných kovů.

Našim zákazníkům nabízíme výrobu výlisků především na postupových lisech MW, Arisa, Kaiser a LUD o tonáži od 2 000 kN do 5 000 kN. Kromě toho můžeme lisovat díly na lisech s ručním zakládáním o tonáži od 1 000 kN do 5 000 kN . Hospodárná a efektivní výroba se opírá o vybavenost všech našich lisů moderními řídícími systémy, které umožňují rychlé seřízení nástrojů a nastavení výrobního procesu lisování, tak aby byla zajištěna kvalita dílů a bezpečná ochrana nástrojů.

Na našich lisech provozujeme celou řadu lisovacích nástrojů, které jsme vyvinuli a vyrobili v naší vlastní nástrojárně. Proto můžeme požadavky našich zákazníků realizovat rychle, efektivně a to vše při dosažení konkurenceschopných cen.