Menu

Lisovna

#
#

Galvanovna

#
#

Nástrojárna

#
#

Svařovna

#
#

Ostatní služby

#
#

O firmě

,,Naší filozofií je být inovativním a především komplexním partnerem pro naše zákazníky. Neustálým zdokonalováním, průběžným zaváděním inovativních prvků do procesu výroby a samotnou nabídkou komplexních výrobních procesů vytváříme konkurenční výhodu nejenom pro nás, ale především pro naše zákazníky.

Že se nám tuto myšlenku daří šířit, dokládá fakt, že ty nejsložitější problémy úspěšně řešíme už od roku 2001. Vyvíjíme, vyrábíme nástroje, lisujeme, svařujeme, galvanizujeme a montujeme, a to převážně pro automobilový průmysl. Naše práce začíná návrhem a vývojem nástrojů, pokračuje prototypováním, a končí výrobou a dodávkou.

Máme mnoho vědomostí, zkušeností, praktických dovedností a expertní know-how. Máme i výhodnou polohu v srdci Evropy. A navíc máme již od začátku naší firmy rozsáhlé plány a velké ambice, které postupně naplňujeme.

Ozvěte se – možná to ještě nevíte, ale jsme součástí vaší cesty vpřed.“

Ing. Ondřej Marek, MBA
jednatel MS technik

#
2001

Zakládáme firmu. Představte si to – zrovna končilo léto, a my jsme se rozhodli že se pěkně zahřejeme. V Novém Jičíně jsme založili vlastní firmu se zaměřením na lisování a svařování plechových výlisků. Pojmenovali ji MS technik spol. s r.o.

2003

Vykračujeme do světa. Abychom mohli dodávat i těm největším zákazníkům, udělali jsme zásadní krok – pořídili jsme si certifikaci dle ISO 9001 a ISO/TS 16949.

2004

Dobýváme Rožnov. Brzy jsme zjistili, že co si člověk neudělá sám, to nemá. Proto jsme neváhali, a rozšířili jsme své činnosti o provoz specializovaný na povrchové úpravy.

2007

Posilujeme v Novém Jičíně. Aby toho nebylo málo, přidali jsme další provoz. Tentokrát jsme ho zaměřili na výrobu lisovacích nástrojů, a kontrolních a svařovacích přípravků.

2012

Investujeme do nových strojů. Kromě dvou robotických svařovacích pracovišť jsme se plácli přes kapsu, a do provozu jsme uvedli nový lis Arisa 400t.

2013

Objem výroby roste a my s ním. Abychom stíhali, a abychom zároveň splňovali i ty nejpřísnější podmínky našich partnerů, uvedli jsme do provozu lis Kaiser 400t.

2014

Přidáváme další roboty. Delší dobu jsme po nich pokukovali, a v roce 2014 jsme se konečně odhodlali, a pořídili jsme si stroje pro robotické svařování se čtyřmi pracovišti.

2015

Nová montážní linka BROSE. Postavili a rozběhli jsme linky, zaměřené na povrchovou ochranu Zn/Ni. Uvedli jsme do provozu i lis Kaiser 250t. A získali jsme hodnocení A v procesním auditu Škoda Auto.

2017

Držíme se na špici. Neplánujeme usnout na vavřínech, a tak pravidelně investujeme. Do provozu přišel nový lis Simpac 800t, a navíc jsme pořídili nové obráběcí centrum MCV 1270.

2018

Pořád se zlepšujeme. Získali jsme certifikaci IATF 16 949, která klade důraz na rozvoj systému managementu kvality. Je založená na neustálém zlepšování, prevenci vad, a na snižování odchylek a plýtvání v dodavatelském řetězci.

2020

Rozšiřujeme naši výrobu. V tomto roce jsme uvedli do provozu další lis. Tentokrát  je to Kaiser 630t.

2021

Vylepšujeme naši galvanovnu. Zrekonstruovali jsme linku na povrchovou ochranu Fe/Zn.

2023

Nezahálíme a modernizujeme. Do provozu přišel nový lis Simpac 1000t.

#

Ekologie je pro nás stejně důležitá, jako kvalita.

Hlásíme se k zodpovědnosti: životní prostřední se snažíme zlepšovat všemi dostupnými prostředky. Aktivně se hlásíme k činnostem, které svět kolem nás mění k lepšímu. Uvědomujeme si, že ekologie a bezpečnost výrobků i výroby je důležitá – minimálně stejně, jako kvalita. Možná víc.

#

Naše zásady: ↘

→ Na životní prostředí́ myslíme pořád. Od vývoje a výroby, přes uvedení na trh, až po likvidaci.

→ Šetříme – se surovinami, chemií i energiemi.

→ Vyrábíme šetrně. Snižujeme objem produkovaných odpadů. Recyklujeme.
Hrajeme podle pravidel. Klademe velký důraz na to, aby každá provozovna dodržovala své povinnosti.

→ Neustále se zlepšujeme. Proaktivně hledáme rizika, která by mohla způsobit havárii, a ohrozit životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

→ Po partnerech vyžadujeme, aby byl jejich přístup v souladu s našimi zásadami.

#

Informujeme vás o rizicích

Informujeme vás o rizicích, která vznikají v rámci naší činnosti. Všechny osoby, které se pohybuji v našich prostorách jsou povinni dodržovat námi přijaté opatření k ochraně před působením těchto rizik. V rámci této písemné dohody jsme pověřeny zaměstnavatel, který koordinuje provádění opatřeni k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištěni, jak vyplývá z §101 odst. 3, Zákoníku práce v platném zněni.

Katalog rizik

 

Evropa je pro nás domovem.

Investovali jsme do
nových technologií.

Společnost MS technik spol. s r.o. v rámci projektu MS technik spol. s r.o. – Rozvoj konstrukce v MS technik, s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019466, který byl podpořen z programu Potenciál – VI. Výzva, pořídila pro výzkum a vývoj následující technologie:

  • Souřadnicový měřící stroj;
  • Kompaktní 3D skener;
  • Spektrometr.

Navíc pak vybavení potřebným HW a SW pro konstrukci. Technologie je k dispozici i jiným společnostem pro VaV za standardních komerčních podmínek.

#

Investovali jsme do
galvanovny, lisovny
a svařovny.

V letech 2016 a 2017 jsme získali finanční podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pořídili jsme celkem čtyři nové technologie.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038_0006414

#

Učíme se, abychom
byli nejlepší.

Díky finanční podpoře Evropské Unie můžeme systematicky pracovat na vzdělávání našich zaměstnanců.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004188

#

Naše oddělení konstrukce
je podporováno Evropskou unií.

Evropská unie se podílí na zkvalitnění prostředí konstruktérů ve vývoji naší firmy. Díky tomuto projektu může naše oddělení vývoje řešit nové zakázky, které dosud nebyly efektivně realizovatelné.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019466

#

Vzdělávání zaměstnanců
MS technik.

Za pomoci Evropské unie jsme pro naše zaměstnance připravili další vzdělávací projekty. Jedná se o širší spektrum různých typů potřebných školení.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011798

#
S čím vám pomůžeme?

Lisovna

#
#

Galvanovna

#
#

Nástrojárna

#
#

Svařovna

#
#

Ostatní služby

#
#

Potřebujete poradit?

info@mstechnik.cz +420 556 764 720